Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 6
Hôm nay 86
Hôm qua 38
Trong tuần 323
Trong tháng 712
Tổng cộng 98,427

Chế Độ Trả Thưởng Hoa Hồng Tập Đoàn Tiens

22-03-2013

ĐỘ KHEN THƯỞNG CỦA TẬP ĐOÀN TIENS
(Áp dụng cho thị trường Việt Nam)

I. Giải thích danh từ:
1.Nhà phân phối: Là công dân hợp pháp, được người giới thiệu hợp pháp của Công ty giới thiệu, mua một bộ “Cẩm nang Sự nghiệp Tiens”, điền vào đơn Gia nhập, sau khi được Công ty phê chuẩn sẽ trở thành Nhà phân phối của Công ty.

2.Người giới thiệu: Là người giới thiệu người khác gia nhập sự nghiệp Tiens và phù hợp các điều kiện của một Nhà phân phối. Người giới thiệu còn được gọi là Cấp trên.

3.Người hướng dẫn: Khi giới thiệu một người mới gia nhập, nhưng không trực tiếp gia nhập dưới mã số của bản thân, mà gia nhập dưới cấp dưới gián tiếp, trong trường hợp này, người mới gia nhập gọi người này là Người hướng dẫn, còn người mới đó được coi là người được hướng dẫn.

4.Cấp dưới trực tiếp: Là toàn bộ Nhà phân phối do mình trực tiếp giới thiệu.

5.Cấp dưới gián tiếp: Là toàn bộ Nhà phân phối cấp dưới ngoài cấp dưới trực tiếp.

6.Mạng lưới trực tiếp: Là mạng lưới toàn bộ số Nhà phân phối do một cấp dưới trực tiếp của mình giới thiệu được (bao gồm cả người cấp dưới trực tiếp đó).

7.Cùng cấp bậc: Trong mạng lưới, xuất phát từ quan hệ giới thiệu, người nào có cấp bậc tương đương cấp bậc của mình thì người đó được coi là cùng cấp bậc với mình.

8.Giá trị PV: PV có nghĩa là Point Volume (điểm số tính thành tích), là giá trị mức tiêu thụ được tính bằng cách dùng đồng tiền bản địa chia cho tỷ giá quy đổi của PV, PV là đơn vị tính điểm thành tích thống nhất toàn cầu của tập đoàn Tiens, được thông dụng trên toàn cầu, đơn vị đồng nhất. Tỷ giá quy đổi giữa đồng tiền bản địa và đồng PV là tương đối cố định, trong trường hợp đồng tiền bản địa và đồng đô la Mỹ có tỷ giá thay đổi quá lớn, Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh sao cho phù hợp và được thông báo rộng rãi khắp toàn cầu.

9.Giá trị BV: BV là viết tắt của từ Bonus Volume (điểm số tính tiền thưởng), là phần nằm trong giá bán sản phẩm (chưa bao gồm thuế) dùng để tính toán tiền thưởng.

10.Thành tích cá nhân: Là giá trị PV do Nhà phân phối điền đơn đặt hàng bằng mã số của mình trong tháng (thành tích cá nhân còn được gọi là chi phí cá nhân).

11.Thành tích trực tiếp: Gồm hai phần (mỗi phần đều chỉ thành tích trong một tháng)
- Thành tích tích luỹ cá nhân nhỏ hơn hoặc bằng 200 PV của toàn bộ cấp dưới trực tiếp.
- Thành tích tiêu thụ cá nhân ngoài 200 PV ban đầu của bản thân.

12.Thành tích gián tiếp: Gồm hai phần (mỗi phần đều chỉ thành tích trong một tháng)
- Toàn bộ thành tích ngoài 200 PV ban đầu của cấp dưới trực tiếp.
- Toàn bộ thành tích cá nhân của toàn bộ cấp dưới gián tiếp.

13.Thành tích tích luỹ: Gồm ba phần
- Phần thành tích cá nhân nhỏ hơn hoặc bằng 200 PV
- Thành tích tích luỹ trực tiếp
- Thành tích tích luỹ gián tiếp

14.Thành tích toàn mạng lưới: Là tổng thành tích được phát sinh trong tháng của toàn bộ mạng lưới.

15.Thành tích nhóm: Là phần chênh lệch giữa hai giá trị.
Ví dụ: Thành tích nhóm = X-Y

Trong đó:
X là thành tích toàn mạng lưới trong tháng của bản thân.
Y là thành tích toàn mạng lưới trong tháng của cấp dưới cùng cấp hoặc cấp dưới vượt cấp.

16.N Bộ phận đạt yêu cầu: Chỉ mạng lưới cấp dưới trực tiếp khác nhau từ 3 sao trở lên có tổng tích lũy toàn mạng lưới trong tháng lớn hơn hoặc bằng 2000 PV, được coi là 1 bộ phận đạt yêu cầu.

17.Giá hội viên: Là giá quy định dành cho những người đã là Nhà phân phối của Tiens.

18.Tiền thưởng trực tiếp: Là tiền thưởng có được từ thành tích trực tiếp của nhân viên các cấp bậc.

19.Tiền thưởng gián tiếp: Là tiền thưởng có được từ thành tích gián tiếp của nhân viên các cấp bậc.

20.Tiền thưởng lãnh đạo: Là tiền thưởng có được từ thành tích nhóm của nhân viên cấp dưới cùng cấp bậc.

21.Tiền thưởng hướng dẫn: Người hướng dẫn được nhận tiền thưởng trực tiếp từ thành tích 200 PV ban đầu của người được hướng dẫn tuỳ theo cấp bậc của mình, tiền thưởng này được gọi là tiền thưởng hướng dẫn.

22.Tiền thưởng Vinh hàm: Là tổng tiền thưởng của người đạt danh hiệu Vinh hàm được tham gia phân chia tiền thưởng từ 5% thành tích của toàn cầu.

23.Tiền thưởng đặc biệt: Là tổng tiền thưởng của người đạt danh hiệu Vinh hàm được tham gia phân chia tiền thưởng từ 2% thành tích của toàn cầu.

II. Phương án khen thưởng:

Những điều cần chú ý:
Tập đoàn Tiens lấy ngày 25 hàng tháng làm ngày cuối cùng của một tháng tài chính. Thành tích báo cáo trước ngày 25 (bao gồm cả ngày 25) được tính là thành tích trong tháng đó; thành tích báo cáo từ ngày 26 đến ngày 25 tháng sau sẽ được tính vào tháng tài chính sau.
Toàn bộ Nhà phân phối của Tiens đều được quyền hưởng lợi nhuận bán lẻ từ việc tiêu thụ sản phẩm Tiens và được quyền giới thiệu người khác gia nhập sự nghiệp Tiens.

(I). Phân loại cấp bậc
1. Nhà phân phối 1 sao
Điều kiện: Cá nhân mua một bộ tài liệu “Cẩm nang sự nghiệp Tiens” của công ty, điền vào đơn gia nhập, sau khi được công ty phê chuẩn sẽ trở thành nhà phân phối 1 sao Tiens.
Quyền lợi: Được quyền đặt mua sản phẩm của công ty theo giá hội viên, được hưởng lợi nhuận bán lẻ và được quyền giới thiệu người khác gia nhập sự nghiệp Tiens.

2. Nhà phân phối 2 sao
Điều kiện:
Cá nhân tiêu thụ một lần hoặc tích luỹ lớn hơn hoặc bằng 80 PV, trong tháng đó sẽ trở nhà phân phối 2 sao của công ty.
Quyền lợi: Được nhận tiền thưởng trực tiếp bằng 5% thành tích trực tiếp.

3. Nhà phân phối 3 sao
Điều kiện:
Cách 1: Nhà phân phối 1, 2 sao tiêu thụ sản phẩm của Công ty có tích lũy cá nhân lớn hơn hoặc bằng 200 PV, trong tháng đó được thăng cấp, trở thành Nhà phân phối 3 sao.

Cách 2: Người mới gia nhập tiêu thụ sản phẩm của Công ty mua 1 lần với tổng trị giá lớn hơn hoặc bằng 200 PV, trong tháng đó trở thành Nhà phân phối 3 sao.

Cách 3: Đối với Nhà phân phối 2 sao, trong mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 3 mạng lưới, mỗi mạng lưới có một người đạt 2 sao, đồng thời thành tích tích lũy mạng lưới lớn hơn hoặc bằng 400 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 3 sao.

Cách 4: Đối với Nhà phân phối 2 sao, trong mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 2 mạng lưới, mỗi mạng lưới có một người đạt 2 sao, đồng thời thành tích tích lũy mạng lưới lớn hơn hoặc bằng 800 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 3 sao.

Quyền lợi:
Nhà phân phối 3 sao trong tháng được nhận tiền thưởng trực tiếp bằng 20% thành tích trực tiếp và được nhận tiền thưởng gián tiếp tương ứng.

4. Nhà phân phối 4 sao:
Điều kiện:
Cách 1: Nhà phân phối 1 sao tiêu 1 lần với tổng trị giá lớn hơn hoặc bằng 800 PV, trong tháng được thăng cấp, trở thành Nhà phân phối 4 sao.

Cách 2: Nhà phân phối 1 sao tiêu thụ sản phẩm của Công ty có tích lũy cá nhân lớn hơn hoặc bằng 800 PV, trong tháng được thăng cấp, trở thành Nhà phân phối 4 sao.

Cách 3: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có 3 mạng lưới trực tiếp mỗi mạng lưới có một người đạt 3 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy hơn hoặc bằng 1.000 PV, trong tháng đó được thăng cấp, trở thành Nhà phân phối 4 sao.

Cách 4: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có 2 mạng lưới trực tiếp mỗi mạng lưới có một người đạt 3 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy mạng lưới lớn hơn hoặc bằng 2.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 4 sao.

Quyền lợi:
Nhà phân phối 4 sao trong tháng được nhận tiền thưởng trực tiếp bằng 24% thành tích trực tiếp và được nhận tiền thưởng gián tiếp tương ứng.

5. Nhà phân phối 5 sao:
Điều kiện:
Cách 1: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 3 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 4 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy lớn hơn hoặc bằng 4.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp, trở thành Nhà phân phối 5 sao.

Cách 2: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 2 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 4 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy hơn hoặc bằng 8.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 5 sao.

Quyền lợi:
(1) Thành tích cá nhân trong tháng nếu lớn hơn hoặc bằng 25 PV, sẽ được hưởng tiền thưởng trực tiếp bằng 28% từ thành tích trực tiếp và được hưởng tiền thưởng gián tiếp tương ứng.
(2) Nếu được thăng cấp theo cách 1 và cách 2 kể trên, đồng thời thành tích nhóm trong tháng lớn hơn hoặc bằng 600 PV, sẽ được hưởng tiền thưởng lãnh đạo bằng 1% thành tích nhóm trong tháng của cấp dưới đời 1 cùng cấp bậc.
(3) Tiền thưởng lãnh đạo này sẽ do người cấp trên có cấp bậc cao hơn cấp phát.

6. Nhà phân phối 6 sao:
Điều kiện:
Cách 1: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 3 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 5 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy lớn hơn hoặc bằng 16.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 6 sao.

Cách 2: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 2 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 5 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy lớn hơn hoặc bằng 32.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 6 sao.

Quyền lợi:
(1) Thành tích cá nhân trong tháng nếu lớn hơn hoặc bằng 50 PV, sẽ được hưởng tiền thưởng trực tiếp bằng 32% từ thành tích trực tiếp và được hưởng tiền thưởng gián tiếp tương ứng.
(2) Nếu được thăng cấp theo cách 1 và cách 2 kể trên, đồng thời thành tích nhóm trong tháng lớn hơn hoặc bằng 1000 PV, và trong mạng lưới cấp dưới có N mạng đạt yêu cầu, sẽ được hưởng tiền thưởng lãnh đạo của N+1 đời trong tổng số 3 đời cùng cấp bậc.
(3) Tiền thưởng lãnh đạo này sẽ do người cấp trên có cấp bậc cao hơn cấp phát.

7. Nhà phân phối 7 sao
Điều kiện:
Cách 1: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 3 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 6 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy lớn hơn hoặc bằng 65.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 7 sao.

Cách 2: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 2 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 6 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy lớn hơn hoặc bằng 130.000 PV, trong tháng sẽ đó được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 7 sao.

Cách 3: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 2 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 6 sao, ngoài ra có 4 mạng lưới trực tiếp khác mỗi mạng lưới có một người đạt 5 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy lớn hơn hoặc bằng 65.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 7 sao.

Cách 4: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 1 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 6 sao, ngoài ra có 6 mạng lưới trực tiếp khác mỗi mạng lưới có một người đạt 5 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy lớn hơn hoặc bằng 65.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 7 sao.

Quyền lợi:
(1) Thành tích cá nhân trong tháng nếu lớn hơn hoặc bằng 100 PV, sẽ được hưởng tiền thưởng trực tiếp bằng 37% từ thành tích trực tiếp và được hưởng tiền thưởng gián tiếp tương ứng.
(2) Nếu được thăng cấp theo cách 1, cách 2, cách 3 và cách 4 kể trên, đồng thời thành tích nhóm trong tháng lớn hơn hoặc bằng 2000 PV, và trong mạng lưới cấp dưới có N mạng đạt yêu cầu, sẽ được hưởng tiền thưởng lãnh đạo của N+1 đời trong tổng số tối đa 5 đời cùng cấp bậc.
(2) Nếu được thăng cấp theo cách 1, cách 2, cách 3 và cách 4 kể trên, đồng thời thành tích nhóm trong tháng lớn hơn hoặc bằng 2000 PV, và trong mạng lưới cấp dưới có N mạng đạt yêu cầu, sẽ được hưởng tiền thưởng lãnh đạo của N+1 đời trong tổng số tối đa 5 đời cùng cấp bậc.
(3) Tiền thưởng lãnh đạo này sẽ do người cấp trên có cấp bậc cao hơn cấp phát.

8. Nhà phân phối 8 sao
Điều kiện:
Cách 1: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 3 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 7 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy lớn hơn hoặc bằng 260.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 8 sao.

Cách 2: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 2 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 7 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy lớn hơn hoặc bằng 520.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 8 sao.

Cách 3: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 2 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 7 sao, ngoài ra có 4 mạng lưới trực tiếp khác mỗi mạng lưới có một người đạt 6 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy lớn hơn hoặc bằng 260.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 8 sao.

Cách 4: Nhà phân phối 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên có nhiều mạng lưới trực tiếp, trong đó có ít nhất 1 mạng lưới mỗi mạng lưới có một người đạt 7 sao, ngoài ra có 6 mạng lưới trực tiếp khác mỗi mạng lưới có một người đạt 6 sao, đồng thời tổng thành tích tích lũy lớn hơn hoặc bằng 260.000 PV, trong tháng đó sẽ được thăng cấp trở thành Nhà phân phối 8 sao.

Quyền lợi:
(1) Thành tích cá nhân trong tháng nếu lớn hơn hoặc bằng 200 PV, sẽ được hưởng tiền thưởng trực tiếp bằng 43% từ thành tích trực tiếp và được hưởng tiền thưởng gián tiếp tương ứng.
(2) Nếu được thăng cấp theo cách 1, cách 2, cách 3 và cách 4 kể trên, đồng thời thành tích nhóm trong tháng lớn hơn hoặc bằng 3000 PV, ngoài ra trong mạng lưới cấp dưới có N mạng đạt yêu cầu, sẽ được hưởng tiền thưởng lãnh đạo của N+1 đời trong tổng số tối đa 8 đời của cấp dưới cùng cấp bậc.
(3) Tiền thưởng lãnh đạo này sẽ do Công ty phát.

(II) Tiền thưởng Vinh hàm
Sau khi đạt đến cấp bậc cao nhất (8 sao), nếu mạng lưới ngày càng mở rộng, Công ty sẽ ban thưởng danh hiệu Vinh hàm, đồng thời trích 5% tổng thành tích toàn cầu làm tiền thưởng Vinh hàm.

1. Vinh hàm Sư tử Đồng
Điều kiện: Trong nhiều mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 2 mạng lưới, mỗi mạng lưới có 1 người đạt 8 sao.
Quyền lợi:
(1) Thành tích cá nhân trong tháng nếu lớn hơn hoặc bằng 200PV, sẽ được hưởng tiền thưởng trực tiếp bằng 43% thành tích trực tiếp và được hưởng tiền thưởng gián tiếp tương ứng.
(2) Nếu thành tích nhóm trong tháng lớn hơn hoặc bằng 3000 PV, đồng thời trong mạng lưới cấp dưới có N mạng đạt yêu cầu, sẽ được hưởng tiền thưởng lãnh đạo của N+1 đời trong tổng số tối đa 8 đời của cấp dưới cùng cấp bậc.
(3) Tiền thưởng lãnh đạo này sẽ do Công ty phát.
(4) Nếu thành tích nhóm trong tháng lớn hơn hoặc bằng 3000 PV, sẽ được cùng phân chia tiền thưởng Vinh hàm Sư tử Đồng từ 20% quỹ “Tiền thưởng Vinh hàm”.

2. Vinh hàm Sư tử Bạc
Điều kiện: Trong nhiều mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 3 mạng lưới, mỗi mạng lưới có 1 người 8 sao.
Quyền lợi:
Ngoài được hưởng quyền lợi của “Vinh hàm Sư tử Đồng”, đồng thời nếu thành tích nhóm trong tháng lớn hơn hoặc bằng 2.000 PV, sẽ được cùng phân chia tiền thưởng Vinh hàm Sư tử Bạc từ 15% quỹ “Tiền thưởng Vinh hàm”.

3. Vinh hàm Sư tử Vàng
Điều kiện: Trong nhiều mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 4 mạng lưới, mỗi mạng lưới có 1 người 8 sao.
Quyền lợi:
Ngoài được hưởng quyền lợi của “Vinh hàm Sư tử Bạc”, đồng thời nếu thành tích nhóm trong tháng lớn hơn hoặc bằng 1.000 PV, sẽ được cùng phân chia tiền thưởng Vinh hàm Sư tử Vàng từ 10% quỹ “Tiền thưởng Vinh hàm”.

4. Vinh hàm Sư tử vàng 1 sao
Điều kiện: Trong nhiều mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 5 mạng lưới, mỗi mạng lưới có 1 người 8 sao.
Quyền lợi:
Ngoài được hưởng quyền lợi của “Vinh hàm Sư tử Vàng”, đồng thời nếu thành tích toàn mạng lưới trong tháng của 5 mạng lưới 8 sao nói trên, mỗi mạng lưới phải lớn hơn hoặc bằng 30.000 PV, sẽ được cùng phân chia tiền thưởng Vinh hàm Sư tử Vàng 1 sao từ 10% quỹ “Tiền thưởng Vinh hàm”.

5. Vinh hàm Sư tử Vàng 2 sao
Điều kiện:
Trong nhiều mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 6 mạng lưới, mỗi mạng lưới có 1 người 8 sao.
Quyền lợi:
Ngoài được hưởng quyền lợi của “Vinh hàm Sư tử Vàng 1 sao”, đồng thời nếu thành tích toàn mạng lưới trong tháng của 6 mạng lưới 8 sao nói trên, mỗi mạng lưới phải lớn hơn hoặc bằng 30.000 PV, sẽ được cùng phân chia tiền thưởng Vinh hàm Sư tử Vàng 2 sao từ 10% quỹ “Tiền thưởng Vinh hàm”.
6. Vinh hàm Sư tử Vàng 3 sao
Điều kiện: Trong nhiều mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 7 mạng lưới, mỗi mạng lưới có 1 người 8 sao.
Quyền lợi:
Ngoài được hưởng quyền lợi của “Vinh hàm Sư tử Vàng 2 sao”, đồng thời nếu thành tích toàn mạng lưới trong tháng của 7 mạng lưới 8 sao nói trên, mỗi mạng lưới phải lớn hơn hoặc bằng 30.000 PV, sẽ được cùng phân chia tiền thưởng Vinh hàm Sư tử Vàng 3 sao từ 10% quỹ “Tiền thưởng Vinh hàm”.

7. Vinh hàm Sư tử vàng 4 sao
Điều kiện: Trong nhiều mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 8 mạng lưới, mỗi mạng lưới có 1 người 8 sao.
Quyền lợi:
Ngoài được hưởng quyền lợi của “Vinh hàm Sư tử Vàng 3 sao”, đồng thời nếu thành tích toàn mạng lưới trong tháng của 8 mạng lưới 8 sao nói trên, mỗi mạng lưới phải lớn hơn hoặc bằng 30.000 PV, sẽ được cùng phân chia tiền thưởng Vinh hàm Sư tử Vàng 4 sao từ 10% quỹ “Tiền thưởng Vinh hàm”.

8. Vinh hàm Sư tử Vàng 5 sao
Điều kiện: Trong nhiều mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 10 mạng lưới, mỗi mạng lưới có 1 người 8 sao.
Quyền lợi:
Ngoài được hưởng quyền lợi của “Vinh hàm Sư tử Vàng 4 sao”, đồng thời nếu thành tích toàn mạng lưới trong tháng của 10 mạng lưới 8 sao nói trên, mỗi mạng lưới phải lớn hơn hoặc bằng 30.000 PV, sẽ được cùng phân chia tiền thưởng Vinh hàm Sư tử Vàng 5 sao từ 10% quỹ “Tiền thưởng Vinh hàm”.

9. Vinh hàm Hội đồng quản trị danh dự
Điều kiện: Trong nhiều mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 4 mạng lưới, mỗi mạng lưới có 1 người đạt Vinh hàm Sư tử vàng.
Quyền lợi”
Ngoài được hưởng quyền lợi của “Vinh hàm Sư tử Vàng”, đồng thời nếu thành tích toàn mạng lưới trong tháng của 4 mạng lưới Vinh hàm sư tử vàng nói trên, mỗi mạng lưới phải lớn hơn hoặc bằng 120.000 PV, sẽ được cùng phân chia tiền thưởng Vinh hàm Hội đồng quản trị danh dự từ 5% quỹ “Tiền thưởng Vinh hàm”.

10. Vinh hàm Công Huân Tiens ( Khi xét tiêu chuẩn sẽ lấy phiên bản chế độ quốc tế làm chuẩn)
Điều kiện: Trong nhiều mạng lưới trực tiếp, có ít nhất 4 mạng lưới, mỗi mạng lưới có 1 người đạt Vinh hàm Hội đồng quản trị danh dự, đồng thời có 6 mạng lưới khác mỗi mạng lưới có một Vinh hàm Sư tử vàng.
Quyền lợi:
Được hưởng quyền lợi của “ Vinh hàm Hội đồng quản trị danh dự”, ngoài ra còn nhận được “Giải thưởng thành tựu trọn đời”, được cùng phân chia tiền thưởng từ 0.5% thành tích toàn cầu.

(III) Giải thưởng đặc biệt
1.Hội thảo du lịch Quốc tế (0.4%): Khi bạn đạt danh hiệu Vinh hàm Sư tử Đồng trở lên, trong một năm tài chính có 6 tháng đạt Vinh hàm Sư tử Đồng ( trong đó đạt liên tục trong ba tháng liền), bạn sẽ có cơ hội tham dự Hội thảo Du lịch Quốc tế do Công ty tổ chức.

2.Giải thưởng xe hơi (0.7%): Khi bạn đạt danh hiệu cấp bậc Sư tử Bạc trở lên, trong một năm tài chính có 6 tháng đạt giải thưởng Sư tử Bạc ( trong đó đạt liên tục trong ba tháng liền), bạn sẽ có cơ hội nhận giải thưởng Xe hơi do Công ty phát thưởng.

3.Giải thưởng Du thuyền (0.3%): Khi bạn đạt danh hiệu Vinh hàm Sư tử Vàng trở lên, trong một năm tài chính có 6 tháng đạt Vinh hàm Sư tử Vàng ( trong đó đạt liên tục trong ba tháng liền), bạn sẽ có cơ hội nhận giải thưởng Du thuyền sang trọng do Công ty phát thưởng.

4.Giải thưởng máy bay cá nhân (0.3%): Khi bạn đạt danh hiệu Vinh hàm Sư tử Vàng 5 sao trở lên, trong một năm tài chính có 6 tháng đạt Vinh hàm Sư tử Vàng 5 sao ( trong đó đạt liên tục trong ba tháng liền), bạn sẽ có cơ hội nhận giải thưởng Máy bay cá nhân do Công ty phát thưởng.

5.Giải thưởng Biệt thự hào hoa (0.3%): Khi bạn đạt danh hiệu Vinh hàm Hội đồng quản trị danh dự, trong một năm tài chính có 6 tháng đạt Vinh hàm Hội đồng quản trị danh dự (trong đó đạt liên tục trong ba tháng liền), bạn sẽ có cơ hội nhận giải thưởng Biệt thự hào hoa do Công ty phát thưởng.

Ghi chú: Giải thưởng đặc biệt được thực hiện theo “Nguyên tắc tiến hành trao Giải thưởng đặc biệt Toàn Cầu”.
Việc thay đổi, điều chỉnh và Quyền giải thích Bản Chế độ này thuộc về Tập đoàn Tiens Trung Quốc.
thiên sư Việt Nam
Nếu thực sự các bạn quan tâm và muốn hợp tác thì liên hệ số đt 0902.388.238